Том 23, № 1(31) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Хроніка

Формула життя: До 80-річчя академіка НАН України А. М. Самойленка PDF
М. О. Перестюк 7 - 9
До 80-річчя академіка Ф. Л. Черноусько PDF (Русский)
Д. Д. Лещенко 10 - 11
До 80-річчя від дня народження Віктора Олександровича Плотнікова PDF (Русский)
  12 - 13

Математика та механіка

QA-деформація поверхні від'ємної гауссової кривини PDF
Л. Л. Безкоровайна, Ю. С. Хомич 14 - 22
Дослідження нестаціонарного термопружного стану оболонок, податливих до зсувів та стиснення PDF
П. П. Вагін, І. Я. Козій, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко 23 - 32
Ітераційний алгоритм обчислення власних значень і власних функцій задачі Штурма--Ліувілля PDF (Русский)
В. В. Вербицкий, И. Н. Иванищева 33 - 42
Про збіжність узагальненого гармонічного ряду при зміні знаків його доданків PDF
С. Р. Воронкова 43 - 51
Системи лінійних керованих диференціальних рівнянь зі змінною розмірністю PDF
О. Д. Кічмаренко, А. А. Плотніков 52 - 67
Про асимптотичну поведінку розв'язків одного класу диференціальних рівнянь другого порядку PDF (Русский)
Л. И. Кусик 68 - 80
Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем PDF
В. В. Пічкур, В. В. Собчук, М. С. Таірова, О. М. Башняков 81 - 87
Дифракція хвиль на конічному дефекті, розташованому у акустичному середовищі PDF
О. В. Реут 88 - 94
Суперсингулярність еліптичних кривих і кривих Едвардса над $F_{p^n}$ PDF
Р. В. Скуратовський 95 - 110
Контактна задача для півскінченного шару PDF
Г. О. Фесенко 111 - 129
Критерій осциляції для сублінійних диференціальних рівнянь із запізненням PDF (English)
I. Kiguradze, T. Kiguradze 130 - 137
Про мультиплікативну функцію розбиття PDF (English)
A. Korchevskiy, Ya. Vorobyov 138 - 148
Аналог теореми Флоке-Ляпунова для лінійних диференціальних систем спеціального вигляду PDF (English)
S. A. Shchogolev 149 - 156