DOI: https://doi.org/10.18524/2519-206x.2018.1(31).134620

Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем

В. В. Пічкур, В. В. Собчук, М. С. Таірова, О. М. Башняков

Анотація


Розглядаються умови керованості для лінійних нестаціонарних дискретних систем з множини початкових станів на термінальну множину. Введено означення трьох видів керованості: з множини в множину; зі всієї множини початкових умов на термінальну множину; з множини початкових умов на всю термінальну множину. Для кожного з них побудовано функції керованості, обгрунтовано необхідні і достатні умови керованості, а також наведено відповідні приклади.

Ключові слова


дискретні системи; керованість; керування; функція керованості

Повний текст:

PDF

Посилання


Katsuhiko Ogata (1995). Discrete-Time Control Systems. University of Minnesota, 760 p.

Krabs W., Pickl S. (2010). Dynamical Systems: Stability, Controllability and Chaotic Behavior. Springer, 249 p.

Blagodatskikh V. I. (1977). Zadacha upravlyaemosti dlya lineynykh sistem [Controlability problem for linear systems]. Trudy MIAN, vol. 143, pp. 57-67.

Blagodatskikh V. I. (2001). Vvedenie v optimalnoe upravlenie [Introoduction to Optimal Control]. Moscow, "Vysshaya shkola", 239 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Katsuhiko Ogata. Discrete-Time Control Systems / Katsuhiko Ogata - University of Minnesota, 1995. - 760 p.


Krabs W. Dynamical Systems: Stability, Controllability and Chaotic Behavior/ Krabs W., Pickl S.// Springer, 2010. - 249 p.


Благодатских В. И. Задача управляемости для линейных систем / В. И. Благодатских  //  Труды МИАН. - 1977. - Т. 143. - С. 57-67.


Благодатских В. И. Введение в оптимальное управление / В. И. Благодатских. - М.: Высшая школа, 2001. - 239 с.

ISSN: 2519-206X (Print)

DOI: 10.18524/2519-206X