Том 23, № 2(32) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Дослідження деяких класiв особливих розв'язкiв iстотно нелiнiйних диференцiальних рiвняннь другого порядку PDF (Русский)
Г. А. Гержановская 7 - 18
Повне розщеплення зліченної лінійної однорідної системи диференціальних рівнянь в резонансному випадку PDF (Русский)
В. В. Джашитова 19 - 32
Стійкість рівномірних атракторів для одного класу імпульсних параболічних систем PDF
О. В. Капустян, О. В. Перегуда, І. В. Романюк 33 - 42
Критерій розв'язності лінійної нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій шкалі PDF
Т. В. Ковальчук, Т. В. Шовкопляс 43 - 53
Асимптотика повільно змінних розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з правильно та швидко змінними нелінійностями PDF (Русский)
Н. П. Колун 54 - 67
Метод двобічних наближень і метод прямих розв’язання задач для одновимірного напівлінійного рівняння теплопровідності PDF
М. В. Сидоров 68 - 83
Схема повного усереднення імпульсних диференціальних включень з нечіткою правою частиною в термінах R-розв'язків PDF (Русский)
Н. В. Скрипник 84 - 98
Групові інтеграли високих порядків для моделі ґраткового газу PDF (Русский)
С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, А. Н. Алексеев 99 - 107
Асимптотичні зображення розв'язків з повільно змінними похідними диференціальних рівнянь другого порядку з правильно та швидко змінними функціями PDF
О. О. Чепок 108 - 117
Про структуру фундаментальної матриці лінійної однорідної диференціальної системи спеціального вигляду PDF (English)
S. A. Shchogolev 118 - 127
Теорема порівняння для стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу в гільбертовому просторі PDF (English)
A. O. Tsukanova 128 - 142