Том 22, № 1(29) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Покрокове усереднення лінійних диференціальних включень змінної розмірності PDF (Русский)
О. Д. Кичмаренко, А. А. Плотников 7 - 15
Чисельне розв'язування задачі Неймана для нескінченної згорткової системи еліптичних рівнянь методом граничних елементів PDF
Ю. А. Музичук 18 - 31
Часткове усереднення систем на часових шкалах PDF (Русский)
А. П. Огуленко 32 - 45
Оцінки норм похідних за Ріссом функцій багатьох змінних PDF
Н. В. Парфінович 46 - 61
Усереднення диференційних рівнянь руху суднового комплексу при прямому курсі судна PDF (Русский)
В. В. Платонов, Е. В. Платонова 62 - 69
Аналіз p-крокових методів мінімізації функцій багатьох змінних PDF
Є. М. Страхов, А. Т. Яровий 70 - 80
Гіперболічні рівняння з сингулярними коефіцієнтами PDF
М. І. Яременко 81 - 96
Дільники Гауссових чисел на норменій підгрупі ${\rm E}_{n}^{+}$ PDF (English)
A. S. Radova 97 - 104
Динаміка стохастичної моделі харчового ланцюга Лотки-Вольтерри PDF (English)
Dinh Tuong Tran 105 - 114
Альянс в іграх трьох осіб PDF (English)
V. I. Zhukovskiy, M. Larbani 115 - 129