Том 22, № 2(30) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Контакт берегів міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Решітник, В. М. Феньків 7 - 16
Деякі зауваження до абсолютної неперервності множиннозначних відображень PDF (Русский)
Т. А. Комлева, Л. И. Плотникова, А. В. Плотников 17 - 27
Асимптотика одного класу розв'язків звичайних диференціальних рівнянь $n$-го порядку з правильно змінними нелінійностями PDF (Русский)
Е. С. Корепанова 28 - 44
Про метод адаптивного налаштування параметрів регулятора в дискретні моменти часу PDF
В. В. Пічкур, Т. М. Роговченко 45 - 54
Загальні крайові задачі для гіперболічного рівняння із кусково-неперервними коефіцієнтами та правими частинами PDF
Р. М. Тацій, О. Ю. Чмир, О. О. Карабин 55 - 70
Асимптотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко змінною нелінійністю PDF (Русский)
А. Г. Черникова 71 - 84
Гранична рівновага пластини із заповненою щілиною під дією розтягу та згину PDF
І. П. Шацький, І. С. Курташ 85 - 93
Вплив гнучкого покриття на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщинами вздовж твірної PDF
А. Б. Щербій 94 - 104
Наближені алгоритми розв'язання задачі про багатовимірний ранець PDF (Русский)
Б. И. Юхименко, Н. П. Волкова 105 - 116
Про деяку нелокальну крайову задачу для нелінійного звичайного диференціального рівняння із запізненням PDF (English)
N. Partsvania 117 - 122