Том 24, № 1(33) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Про зміну знаків доданків узагальненого гармонічного ряду PDF
С. Р. Воронкова 7 - 14
Мінімальна матриця показників PDF
О. В. Зеленський, В. М. Дармосюк, М. В. Касянюк 15 - 24
Алгебри, що породжені теплицевими операторами із спеціальними символами PDF
З. М. Лысенко 25 - 41
Узагальнення теореми О. Ф. Філіппова PDF
А. А. Плотніков 42 - 52
Обернена нерівнівність Гельдера PDF
Р. В. Шанин 53 - 58
Про підвищення порядку мализни швидких змінних в лінійних диференціальних системах PDF
С. А. Щоголев 59 - 64
Проблема кручення еластичного двічи-усіченного конуса PDF
K. D. Mysov 65 - 73
Averaging method for dynamic systems on time scales with periodicity PDF
A. Ogulenko 74 - 85
Перша дискретно-неперервна крайова задача для рівняння гіперболічного типу з кусково-сталими коефіцієнтами та $\delta$-особливостями PDF
R.M. Tatsij, O.Yu. Chmyr, O.O. Karabyn 86 - 102