Том 24, № 2(34) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Асимптотика деяких типів одного класу розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь вищих порядків PDF (Русский)
Анастасия Вадимовна Дрожжина 7-30
Стійкість рівномірного атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями PDF
О. В. Капустян, О. А. Капустян, О. В. Перегуда, І. В. Романюк 31-44
Одна лінійна багатозначна задача керування PDF (Русский)
Т. А. Комлева, И. В. Молчанюк, Н. В. Скрипник, А. В. Плотников 45-66
Предикатні логічні матриці PDF
Н. А. Якімова 67-74
Точний розв'язок динамічної задачі для нескінченного шару з циліндричним отвором PDF (English)
A. A. Fesenko 75-87
Напружений стан прямокутної пружної області PDF (English)
O. V. Pozhylenkov 88-96
Мінімальна система твірних комутанта силовських 2-підгруп знакозмінної групи і їх структура PDF (English)
R. V. Skuratovskii 97-121
Новий підхід до аналітичного обернення перетворення Лапласа для деяких випадків PDF (English)
Zinaida Yu. Zhuravlova 122-135