Дослідження в математиці і механіці

Журнал «Дослідження в математиці і механіці» має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події. Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.


Том 22, № 2(30) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

М. В. Дудик, Ю. В. Решiтник, В. М. Феньків
7-16
PDF
Т. А. Комлева, Л. И. Плотникова, А. В. Плотников
17-27
PDF
Е. С. Корепанова
28-44
PDF
В. В. Пічкур, Т. М. Роговченко
45-54
PDF
Р. М. Тацій, О. Ю. Чмир, О. О. Карабин
55-70
PDF
А. Г. Черникова
71-84
PDF
І. П. Шацький, І. С. Курташ
85-93
PDF
А. Б. Щербій
94-103
PDF
Б. И. Юхименко, Н. П. Волкова
104-116
PDF
N. Partsvania
116-121
PDF