Дослідження в математиці і механіці

Журнал "Дослідження в математиці і механіці", заснований Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова (свідоцтво про реєстрацію КВ №21400-11200ПР), має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо.

Журнал є продовженням механіко-математичної серії "Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова", перший випуск якого побачив світ в січні 1997. Архів публікацій можна переглянути на сайті університету за посиланням.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.


Том 24, № 2(34) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Асимптотика деяких типів одного класу розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь вищих порядків PDF (Русский)
Анастасия Вадимовна Дрожжина 7-30
Стійкість рівномірного атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями PDF
О. В. Капустян, О. А. Капустян, О. В. Перегуда, І. В. Романюк 31-44
Одна лінійна багатозначна задача керування PDF (Русский)
Т. А. Комлева, И. В. Молчанюк, Н. В. Скрипник, А. В. Плотников 45-66
Предикатні логічні матриці PDF
Н. А. Якімова 67-74
Точний розв'язок динамічної задачі для нескінченного шару з циліндричним отвором PDF (English)
A. A. Fesenko 75-87
Напружений стан прямокутної пружної області PDF (English)
O. V. Pozhylenkov 88-96
Мінімальна система твірних комутанта силовських 2-підгруп знакозмінної групи і їх структура PDF (English)
R. V. Skuratovskii 97-121
Новий підхід до аналітичного обернення перетворення Лапласа для деяких випадків PDF (English)
Zinaida Yu. Zhuravlova 122-135