Про журнал

Рік заснування: 1997 (до 2006 р. – Вісник Одеського національного університету. Фізико-математичні науки; до 2015 року – Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка)

Галузь і проблематика: Журнал "Дослідження в математиці і механіці", має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо.

Журнал є продовженням механіко-математичної серії "Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова", перший випуск якого побачив світ в січні 1997. Архів публікацій можна переглянути на сайті університету за посиланням.

ISSN: 2519-206X
DOI: 10.18524/2519-206X
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21400-11200ПР від 17.06.2015 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні науки (17.03.2020), спеціальності: 111 - Математика (17.03.2020), 113 - Прикладна математика (17.03.2020) категорія «Б»

Журнал реферується та індексується в наступних базах даних:

Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова«Наукова періодика України»Index Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяUlrich’s Periodicals Directory.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.