Дослідження в математиці і механіці

Журнал "Дослідження в математиці і механіці", заснований Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова (свідоцтво про реєстрацію КВ №21400-11200ПР), має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо.

Журнал є продовженням механіко-математичної серії "Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова", перший випуск якого побачив світ в січні 1997. Архів публікацій можна переглянути на сайті університету за посиланням.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.


Том 23, № 2(32) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Математика та механіка

Дослідження деяких класiв особливих розв'язкiв iстотно нелiнiйних диференцiальних рiвняннь другого порядку PDF (Русский)
Г. А. Гержановская 7 - 18
Повне розщеплення зліченної лінійної однорідної системи диференціальних рівнянь в резонансному випадку PDF (Русский)
В. В. Джашитова 19 - 32
Стійкість рівномірних атракторів для одного класу імпульсних параболічних систем PDF
О. В. Капустян, О. В. Перегуда, І. В. Романюк 33 - 42
Критерій розв'язності лінійної нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій шкалі PDF
Т. В. Ковальчук, Т. В. Шовкопляс 43 - 53
Асимптотика повільно змінних розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з правильно та швидко змінними нелінійностями PDF (Русский)
Н. П. Колун 54 - 67
Метод двобічних наближень і метод прямих розв’язання задач для одновимірного напівлінійного рівняння теплопровідності PDF
М. В. Сидоров 68 - 83
Схема повного усереднення імпульсних диференціальних включень з нечіткою правою частиною в термінах R-розв'язків PDF (Русский)
Н. В. Скрипник 84 - 98
Групові інтеграли високих порядків для моделі ґраткового газу PDF (Русский)
С. Ю. Ушкац, М. В. Ушкац, А. Н. Алексеев 99 - 107
Асимптотичні зображення розв'язків з повільно змінними похідними диференціальних рівнянь другого порядку з правильно та швидко змінними функціями PDF
О. О. Чепок 108 - 117
Про структуру фундаментальної матриці лінійної однорідної диференціальної системи спеціального вигляду PDF (English)
S. A. Shchogolev 118 - 127
Теорема порівняння для стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь нейтрального типу в гільбертовому просторі PDF (English)
A. O. Tsukanova 128 - 142