Дослідження в математиці і механіці

Журнал "Дослідження в математиці і механіці", заснований Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова (свідоцтво про реєстрацію КВ №21400-11200ПР), має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо.

Журнал є продовженням механіко-математичної серії "Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова", перший випуск якого побачив світ в січні 1997. Архів публікацій можна переглянути на сайті університету за посиланням.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

До журналу приймаються раніше не опубліковані наукові роботи.

Електронну версію рукопису слід надсилати на e-mail журналу rmm-journal@onu.edu.ua або завантажувати через сайт журналу.

Вона повинна складається з вихідного файлу TeX-файлу,PDF-файлу, всіх допоміжних файлів (графіки, рисунки, ілюстрації тощо) та документу з анкетними даними авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, e-mail, адреса для листування та телефон).

Текст статті має бути підготовлений за допомогою видавничої системи LaTeX відповідно до вимог та з використанням шаблону, які викладено на сторінці журналу для авторів на сайті. Також вимоги можна отримати в редакційній колегії журналу.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Усі надіслані статті проходять анонімне рецензування.

Редколегія має право відхилити рукописи, якщо вони не відповідають вимогам журналу.

В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, зокрема і у співавторстві.


Том 23, № 1(31) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Хроніка

Формула життя: До 80-річчя академіка НАН України А. М. Самойленка PDF
М. О. Перестюк 7 - 9
До 80-річчя академіка Ф. Л. Черноусько PDF (Русский)
Д. Д. Лещенко 10 - 11
До 80-річчя від дня народження Віктора Олександровича Плотнікова PDF (Русский)
  12 - 13

Математика та механіка

QA-деформація поверхні від'ємної гауссової кривини PDF
Л. Л. Безкоровайна, Ю. С. Хомич 14 - 22
Дослідження нестаціонарного термопружного стану оболонок, податливих до зсувів та стиснення PDF
П. П. Вагін, І. Я. Козій, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко 23 - 32
Ітераційний алгоритм обчислення власних значень і власних функцій задачі Штурма--Ліувілля PDF (Русский)
В. В. Вербицкий, И. Н. Иванищева 33 - 42
Про збіжність узагальненого гармонічного ряду при зміні знаків його доданків PDF
С. Р. Воронкова 43 - 51
Системи лінійних керованих диференціальних рівнянь зі змінною розмірністю PDF
О. Д. Кічмаренко, А. А. Плотніков 52 - 67
Про асимптотичну поведінку розв'язків одного класу диференціальних рівнянь другого порядку PDF (Русский)
Л. И. Кусик 68 - 80
Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем PDF
В. В. Пічкур, В. В. Собчук, М. С. Таірова, О. М. Башняков 81 - 87
Дифракція хвиль на конічному дефекті, розташованому у акустичному середовищі PDF
О. В. Реут 88 - 94
Суперсингулярність еліптичних кривих і кривих Едвардса над $F_{p^n}$ PDF
Р. В. Скуратовський 95 - 110
Контактна задача для півскінченного шару PDF
Г. О. Фесенко 111 - 129
Критерій осциляції для сублінійних диференціальних рівнянь із запізненням PDF (English)
I. Kiguradze, T. Kiguradze 130 - 137
Про мультиплікативну функцію розбиття PDF (English)
A. Korchevskiy, Ya. Vorobyov 138 - 148
Аналог теореми Флоке-Ляпунова для лінійних диференціальних систем спеціального вигляду PDF (English)
S. A. Shchogolev 149 - 156