Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 23, № 1(31) (2018) QA-деформація поверхні від'ємної гауссової кривини Анотація   PDF
Л. Л. Безкоровайна, Ю. С. Хомич
 
Том 23, № 1(31) (2018) Ітераційний алгоритм обчислення власних значень і власних функцій задачі Штурма--Ліувілля Анотація   PDF (Русский)
В. В. Вербицкий, И. Н. Иванищева
 
Том 22, № 1(29) (2017) Альянс в іграх трьох осіб Анотація   PDF (English)
V. I. Zhukovskiy, M. Larbani
 
Том 22, № 1(29) (2017) Аналіз p-крокових методів мінімізації функцій багатьох змінних Анотація   PDF
Є. М. Страхов, А. Т. Яровий
 
Том 23, № 1(31) (2018) Аналог теореми Флоке-Ляпунова для лінійних диференціальних систем спеціального вигляду Анотація   PDF (English)
S. A. Shchogolev
 
Том 22, № 2(30) (2017) Асимптотика одного класу розв'язків звичайних диференціальних рівнянь $n$-го порядку з правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF (Русский)
Е. С. Корепанова
 
Том 22, № 2(30) (2017) Асимптотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко змінною нелінійністю Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Черникова
 
Том 22, № 2(30) (2017) Вплив гнучкого покриття на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщинами вздовж твірної Анотація   PDF
А. Б. Щербій
 
Том 22, № 1(29) (2017) Гіперболічні рівняння з сингулярними коефіцієнтами Анотація   PDF
М. І. Яременко
 
Том 22, № 2(30) (2017) Гранична рівновага пластини із заповненою щілиною під дією розтягу та згину Анотація   PDF
І. П. Шацький, І. С. Курташ
 
Том 22, № 1(29) (2017) Дільники Гауссових чисел на норменій підгрупі ${\rm E}_{n}^{+}$ Анотація   PDF (English)
A. S. Radova
 
Том 22, № 2(30) (2017) Деякі зауваження до абсолютної неперервності множиннозначних відображень Анотація   PDF (Русский)
Т. А. Комлева, Л. И. Плотникова, А. В. Плотников
 
Том 22, № 1(29) (2017) Динаміка стохастичної моделі харчового ланцюга Лотки-Вольтерри Анотація   PDF (English)
Dinh Tuong Tran
 
Том 23, № 1(31) (2018) Дифракція хвиль на конічному дефекті, розташованому у акустичному середовищі Анотація   PDF
О. В. Реут
 
Том 23, № 1(31) (2018) До 80-річчя академіка Ф. Л. Черноусько Подробиці   PDF (Русский)
Д. Д. Лещенко
 
Том 23, № 1(31) (2018) До 80-річчя від дня народження Віктора Олександровича Плотнікова Подробиці   PDF (Русский)
От редколлегии. От редколлегии.
 
Том 23, № 1(31) (2018) Дослідження нестаціонарного термопружного стану оболонок, податливих до зсувів та стиснення Анотація   PDF
П. П. Вагін, І. Я. Козій, Р. Б. Малець, Г. А. Шинкаренко
 
Том 22, № 2(30) (2017) Загальні крайові задачі для гіперболічного рівняння із кусково-неперервними коефіцієнтами та правими частинами Анотація   PDF
Р. М. Тацій, О. Ю. Чмир, О. О. Карабин
 
Том 22, № 2(30) (2017) Контакт берегів міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу Анотація   PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Решітник, В. М. Феньків
 
Том 23, № 1(31) (2018) Контактна задача для півскінченного шару Анотація   PDF
Г. О. Фесенко
 
Том 23, № 1(31) (2018) Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем Анотація   PDF
В. В. Пічкур, В. В. Собчук, М. С. Таірова, О. М. Башняков
 
Том 23, № 1(31) (2018) Критерій осциляції для сублінійних диференціальних рівнянь із запізненням Анотація   PDF (English)
I. Kiguradze, T. Kiguradze
 
Том 22, № 2(30) (2017) Наближені алгоритми розв'язання задачі про багатовимірний ранець Анотація   PDF (Русский)
Б. И. Юхименко, Н. П. Волкова
 
Том 22, № 1(29) (2017) Оцінки норм похідних за Ріссом функцій багатьох змінних Анотація   PDF
Н. В. Парфінович
 
Том 22, № 1(29) (2017) Покрокове усереднення лінійних диференціальних включень змінної розмірності Анотація   PDF (Русский)
О. Д. Кичмаренко, А. А. Плотников
 
1 - 25 з 36 результатів 1 2 > >>