Інформація про автора

Музичук, Ю. А., Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Україна

  • Том 22, № 1(29) (2017) - Математика та механіка
    Чисельне розв'язування задачі Неймана для нескінченної згорткової системи еліптичних рівнянь методом граничних елементів
    Анотація  PDF