Інформація про автора

Капустян, О. В., Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Україна

  • Том 23, № 2(32) (2018) - Математика та механіка
    Стійкість рівномірних атракторів для одного класу імпульсних параболічних систем
    Анотація  PDF
  • Том 24, № 2(34) (2019) - Математика та механіка
    Стійкість рівномірного атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями
    Анотація  PDF