Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 20, № 2 (2015) Про існування інтегрального многовиду спеціального вигляду однієї нелінійної диференціальної системи Анотація   PDF
S. A. Shchogolev
 
Том 22, № 2(30) (2017) Про деяку нелокальну крайову задачу для нелінійного звичайного диференціального рівняння із запізненням Анотація   PDF
N. Partsvania
 
Том 21, № 1(27) (2016) Про зведення зліченної лінійної системи з коефіцієнтами коливного типу до одного спеціального вигляду в резонансному випадку Анотація   PDF
С. А. Щёголев, В. В. Джашитова
 
Том 21, № 2(28) (2016) Про квазіареальну нескінченно малу деформацію катеноїда Анотація   PDF
Л. Л. Безкоровайна, Ю. С. Хомич
 
Том 22, № 2(30) (2017) Про метод адаптивного налаштування параметрів регулятора в дискретні моменти часу Анотація   PDF
В. В. Пічкур, Т. М. Роговченко
 
Том 20, № 2 (2015) Про одну властивість самопокращення показника Анотація   PDF
А. А. Кореновский, К. С. Врублевская
 
Том 21, № 1(27) (2016) Просторова задача для пружного шару Анотація   PDF
Д. С. Плюснов
 
Том 21, № 2(28) (2016) Розпадання газового струменя всередині рідини на бульбашки Анотація   PDF
С. К. Асланов, М. Б. Косой, А. П. Царенко
 
Том 21, № 1(27) (2016) Узагальнення універсальності зета-функцій Гурвіца Анотація   PDF
A. Laurincikas , D. Mochov
 
Том 21, № 2(28) (2016) Умови існування та єдиності розв'язку для багатозначних інтегральних рівнянь Вольтерра Анотація   PDF
Т. А. Комлева, Л. И. Плотникова, А. В. Плотников
 
Том 22, № 1(29) (2017) Усереднення диференційних рівнянь руху суднового комплексу при прямому курсі судна Анотація   PDF
В. В. Платонов, Е. В. Платонова
 
Том 21, № 2(28) (2016) Усереднення нечiтких iнтегральних рiвнянь зi сталим запiзненням Анотація   PDF
Н. В. Скрипник
 
Том 21, № 1(27) (2016) Циркулярний генератор ПВЧ Анотація   PDF
S. Varbanets
 
Том 22, № 1(29) (2017) Часткове усереднення систем на часових шкалах Анотація   PDF
А. П. Огуленко
 
Том 22, № 1(29) (2017) Чисельне розв'язування задачі Неймана для нескінченної згорткової системи еліптичних рівнянь методом граничних елементів Анотація   PDF
Ю. А. Музичук
 
Том 22, № 1(29) (2017) Альянс в іграх трьох осіб Анотація   PDF
V. I. Zhukovskiy, M. Larbani
 
Том 22, № 2(30) (2017) Асимптотика одного класу розв'язків звичайних диференціальних рівнянь n-го порядку з правильно змінними нелінійностями Анотація   PDF
Е. С. Корепанова
 
Том 22, № 2(30) (2017) Деякі зауваження до абсолютної неперервності множиннозначних відображень Анотація   PDF
Т. А. Комлева, Л. И. Плотникова, А. В. Плотников
 
Том 22, № 2(30) (2017) Загальні крайові задачі для гіперболічного рівняння із кусково-неперервними коефіцієнтами та правими частинами Анотація   PDF
Р. М. Тацій, О. Ю. Чмир, О. О. Карабин
 
Том 22, № 2(30) (2017) Контакт берегів міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу Анотація   PDF
М. В. Дудик, Ю. В. Решiтник, В. М. Феньків
 
Том 20, № 2 (2015) Нелінійна модель фрикційно-ударної взаємодії твердого тіла з твердою шорсткою площиною Анотація   PDF
М. П. Плахтієнко, А. Г. Забуга
 
Том 20, № 2 (2015) Про кафедру теоретичної механіки Одеського університету Анотація   PDF
С. К. Асланов, М. Б. Косой
 
Том 21, № 2(28) (2016) Тригонометричні суми функції дільників над Z[i] Анотація   PDF
S. Varbanets
 
Том 20, № 2 (2015) Факторізація на прості дільники та нормальні числа Анотація   PDF
J.-M. De Koninck, I. Katai
 
26 - 49 з 49 результатів << < 1 2