Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 22, № 1(29) (2017) Аналіз p-крокових методів мінімізації функцій багатьох змінних Анотація   PDF
Є. М. Страхов, А. Т. Яровий
 
Том 21, № 2(28) (2016) Апроксимація розв'язків задачі оптимального керування для імпульсних систем з максимумом Анотація   PDF
O. Kichmarenko, K. Sapozhnikova, S. Dashkovskiy
 
Том 20, № 2 (2015) Асимптотика швидко змінних розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко змінними нелінійностями Анотація   PDF
А. Г. Черникова
 
Том 21, № 1(27) (2016) Асимптотичні представлення сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь з нелінійностями, що правильно змінюються Анотація   PDF
В. М. Евтухов, А. М. Клопот
 
Том 22, № 2(30) (2017) Асимптотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко змінною нелінійністю Анотація   PDF
А. Г. Черникова
 
Том 21, № 2(28) (2016) Блочна діагоналізація лінійної однорідної диференціальної системи з коефіцієнтами коливного типу в резонансному випадку Анотація   PDF
С. А. Щёголев
 
Том 22, № 2(30) (2017) Вплив гнучкого покриття на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщинами вздовж твірної Анотація   PDF
А. Б. Щербій
 
Том 20, № 2 (2015) Вплив пластичної зони біля вершини міжфазної тріщини на контакт її берегів Анотація   PDF
М. В. Дудик
 
Том 22, № 1(29) (2017) Гіперболічні рівняння з сингулярними коефіцієнтами Анотація   PDF
М. І. Яременко
 
Том 22, № 2(30) (2017) Гранична рівновага пластини із заповненою щілиною під дією розтягу та згину Анотація   PDF
І. П. Шацький, І. С. Курташ
 
Том 22, № 1(29) (2017) Дільники Гаусових чисел на норменій підгрупі ${\rm E}_{n}^{+}$ Анотація   PDF
A. S. Radova
 
Том 22, № 1(29) (2017) Динаміка стохастичної моделі харчового ланцюга Лотки--Вольтерри Анотація   PDF
Dinh Tuong Tran
 
Том 21, № 1(27) (2016) До теорії безумовних базисів гільбертових просторів із значень цілих вектор-функцій Анотація   PDF
Е. И. Олефир
 
Том 21, № 1(27) (2016) Міжфазна пластична зона передруйнування в кутовій точці межі поділу середовищ Анотація   PDF
Т. В. Полищук
 
Том 21, № 2(28) (2016) Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності та інтегральними операторами типу Вольтерра Анотація   PDF
М. М. Бокало, О. Я. Сус
 
Том 22, № 2(30) (2017) Наближені алгоритми розв'язання задачі про багатовимірний ранець Анотація   PDF
Б. И. Юхименко, Н. П. Волкова
 
Том 20, № 2 (2015) Напружений стан пружної півсмуги під дією механічного та температурного навантажень Анотація   PDF
Z. Yu. Zhuravlyova
 
Том 21, № 1(27) (2016) Нелінійний спостерігач системи осциляторів Ван дер Поля Анотація   PDF
Н. В. Жоголева
 
Том 21, № 2(28) (2016) Нелокальна обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням Анотація   PDF
Н. М. Гузик
 
Том 21, № 1(27) (2016) Необоротний аналог спрягаючого відображення для пари тентоподібних відображень Анотація   PDF
М. В. Плахотник
 
Том 20, № 2 (2015) Нерівність типу Бернштейна для дробово--логарифмічних похідних поліномів в $L_0$ Анотація   PDF
Э. А. Стороженко, Л. Г. Коваленко
 
Том 21, № 1(27) (2016) Одне узагальнення класичних ортогональних многочленів Анотація   PDF
В. Е. Круглов
 
Том 21, № 1(27) (2016) Оптимальне гальмування обертань несиметричного твердого тіла в середовищі з опором Анотація   PDF
А. Л. Рачинская, Д. А. Рачинская
 
Том 22, № 1(29) (2017) Оцінки норм похідних за Ріссом функцій багатьох змінних Анотація   PDF
Н. В. Парфінович
 
Том 22, № 1(29) (2017) Покрокове усереднення лінійних диференціальних включень змінної розмірності Анотація   PDF
О. Д. Кичмаренко, А. А. Плотников
 
1 - 25 з 49 результатів 1 2 > >>