Гранична рівновага пластини із заповненою щілиною під дією розтягу та згину

І. П. Шацький, І. С. Курташ

АнотаціяВ рамках класичної двовимірної теорії пластин розглянуто задачу про розтяг та згин пружної пластини, послабленої вузькою прямолінійною щілиною, заповненою низькомодульним матеріалом. Для включення малої ширини прийнято гіпотезу пружного вінклерівського прошарку. Сформульовано крайову задачу для пари бігармонічних рівняннь з ускладненими крайовими умовами на розрізі. Побудовано аналітичний розв’язок сингулярних інтегродиференціальних рівнянь задачі для випадку еліптичної форми щілини та рівномірного комбінованого навантаження. Особлива увага приділяється питанню граничної рівноваги композиції. Розглянуто два механізми руйнування: розтріскування пластини біля вершин щілини та порушення цілісності заповнювача. Побудовано діаграми граничного стану пластини із заповненою щілиною за умов двопараметричного навантаження. Ключовими параметрами, які визначають успіх відновлення утримувальної здатності пластини з тріщиною для заданої траєкторії навантаження, є відносна жорсткість та відносна міцність включення.

Ключові слова


пластина, заповнена щілина, розтяг, згин, руйнування, гранична рівновага

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.